Växhuset är en ekoby i södra Hälsingland


Här finns Kursgård, vandrarhem, café, trädgårdar och en hel del djur. I dagsläget är vi fyra bofasta familjer här.
Växhuset ligger vid Edesjön, i Mobodarne, strax utanför Söderhamn.
Namnet syftar på Växande på flera sätt. Både grödors och människors växande vill vi värna om. Vi strävar efter en hållbar och rättvis utveckling och använder oss av Permakultur som ett redskap för att utveckla stället i den riktingen.
startsida sommar 400

Växhusets kursgård och vandarhem drivs av Sonja och Ralf Palmpers.
Vi startade vår verksamhet med miljökurser här redan 1999 och har senare även startat STF Söderhamn/Växhuset vandrarhem.
I kursgården har vi också en ekobutik och sommartid ett café i vårt växthus samt uteservering i trädgården. Visningar, kurser och föredrag kan bokas året runt på telefon 0702 - 55 26 13. Du kan läsa hela "historien om Växhuset" i denna artikel från tidskriften Miljömagasinet nr 51/52, 2016. Historien om Växhuset 2016.pdf

P1240021 webbEkobyn är det senaste tillskottet här på Växhuset.
Vi är idag fyra hushåll och andelsägare i Ekoby Växhuset. För intresserade finns fortfarande en andel som består av en egen tomt med vatten och avlopp, en femtedel av åkermark, skog, verkstad, förrådsbyggnader och bycentrum med "Solskeppet". Sjö, berg och skogar inramar vår ekoby. Permakultur är vår ledstjärna för hållbar utveckling. En bra balans mellan gemenskap och privatliv är vårt signum. Vi strävar även efter bra balans mellan ung och gammal, mellan olika yrkesbakgrunder och olika etniska bakgrunder. Kom med och dela vårt roliga och spännande arbete för ett uthålligt boende här i det vackra Hälsingland! Läs mer under Ekoby Växhuset. I artikeln "Framtidsmodellen i funktion" från Miljömagasinet nr 1, 2017 kan du läsa om framväxten av ekobyn och våra tankar kring den. Artikeln är en direkt fortsättning på "Historien om Växhuset". Framtidsmodellen i funktion 2017.pdf
P1240078 webb